demo 7"

by REMEK

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.

about

you can name your price of the download. not paying anything is of course completely ok - it's up to you. we will give all the collected money to collectives that need support via Coffee Breath Records benefit fund.

EDIT: If the BUY NOW window shows anythig else than "name your price" it means that the level of free downloads for this month was reached. In that case you can download all our records at remekdiy.wordpress.com/music/ if you want them for free

credits

released July 17, 2011

remek is simona, juraj, marek a honza. recorded in summer 2010 by blum in gattaca rehearsal room. mixed later by will at dead air studios. released on 17th July 2011 by dog lovers records as a sevenich vinyl. there are 125 pieces with handmade or photocopied artwork. no computer. download the full package at remekdiy.wordpress.com

tags

license

about

REMEK Hlavní město Praha, Czech Republic

contact / help

Contact REMEK

Streaming and
Download help

Track Name: na konci (in the end)
TEXT: roztrhal bych svět aby šly kousky znovu složit / zahodit co je navíc, prázdnotu vyměnit za jiné prázdno / skutky zoufalství, hrdinství zalité slzami / při vší té bídě nezachrání svět / nakonec všechno dopadne dobře, nakonec bude zase dobře / dokud nebude, nebude konec
LYRICS: I would torn the world asunder so I could put its pieces back together / To throw away what’s odd, to change emptiness for nothingness / Acts of despair, bravery soaked in tears / will not, in all this misery, save the world / In the end everything will turn out well, in the end everything will be alright / until the end comes.
Track Name: sirky, světla (matches, lights)
TEXT: počkám si až zhasnou / ve tmě co budí zvědavost si vyčtu cestu z hvězd / vždyť nejistota mi dává sílu / vždyť nejistota mi dává klid / dokud nezlomím poslední sirku, mám moc rozsvítit světlo (pokud budu chtít)

LYRICS: I’m gonna wait until all the lights die out / In the dark that inspires curiosity I’m gonna read my way from the stars / Uncertainty gives me strength / Uncertainty gives me the piece of mind / Until I break the last match I have the power to turn on the light (If I want to)
Track Name: země lidí (country of the people)
TEXT: už umím sklopit oči / dojatý ranou co se zas a znovu otvírá / nemá cenu věřit v soucit když karty jsou už stejně rozdaný / nemusíme cítit bolest / otupení daností našeho světa / tady se neblýská na lepší časy / tady nikomu nezvoní hrana / tohle je svět jak ho žijeme, bez pozlátka ideí / kousky šancí ztracené po cestě za štěstím zaryté v bosých nohách dávno nejde cítit.

LYRICS: Yet, I can sink my eyes / Moved by a wound that opens again and again / It’s not worth believing in compassion when stakes are already given. / We don’t have to feel pain / Deadened by the givenness of our world / Seems like there is no hope for better days to come / Nobody’s bell tolls. / This is the world how we live it, without a glitter of ideas / For ages it’s been impossible to feel dice of chances stuck in bare feet which have been lost on the way to happiness
Track Name: napořád (forever)
TEXT: už napořád / zopakovat co už dávno znáš / slzy dávno uschly, na křik je moc velký ticho / smutek je to jediný na co ti ještě zbývá síla / stejně by se nic nestalo / takhle to má být / takhle to bude / už napořád / stějně nebudeš mít dost síly / stejně za to nestojíš.

LYRICS: Forever / To repeat what you already know / Tears have dried already, it’s too silent to shout / Sadness is the only thing that you have strength for / Nothing would happen anyway / This is how it should be / This is how it’s gonna be / Forever / Anyway, you won’t be strong enough / Anyway, you are not worth it