LP

by REMEK

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
01:01
5.
6.
01:34
7.
8.
01:33

about

The record is out on 4th May 2014 via STONEHENGE RECORDS (www.stonehengerecords.com) and MUSIC FOR LIBERATION (www.musicforliberation.com). There are 500 pieces on partly screenprinted black 12" vinyl.

If you pay for download all the collected money go to a benefit fund via Coffee Breath project (coffeebreathrecords.bandcamp.com)

credits

released May 4, 2014

Remek is Juraj, Simona, Marek and Honza. All songs were recorded and cut by Blum in Gattaca rehearsal room near Olomouc in December 2013. Mixing and mastering was done in December 2013 and January 2014 by Will Killingsworth at Dead Air Studios, Amherst, MA. The cover was drawn by our bass player Simona and printing was done by Christophe / Stonehenge.

tags

license

about

REMEK Hlavní město Praha, Czech Republic

contact / help

Contact REMEK

Streaming and
Download help

Track Name: Ne napořád (Not Forever)
NE NAPOŘÁD
Sezonní sleva draze vykoupená ztrátou smyslu.
Bloudit mezi regály je jako tápat mezi dny.
Nejvíc vzhůru když spíme, nejvíc naživu když umíráme.
Z toho, co dávalo naději, se stalo zboží.
Otroctví se tváří jako revolta.
Tvoje víkendový historky, tvoje beznaděj.
Tohle není napořád.
Všimni si, dokud je čas.

NOT FOREVER
Season sales harshly compensated by a loss of sense.
To wander between shop shelves is like to grope between days.
We are most awake when we sleep, we are most alive when we die.
What used to be hope turned into commodity.
Slavery disguised as a revolt.
Your weekend stories, your hopelessness.
This is not forever.
Notice it when you still have time..
Track Name: Ty nejsilnější zdi (The Strongest Walls)
TY NEJSILNĚJŠÍ ZDI
Ty nejsilnější zdi stojí v hlavě.
Zazděná svoboda v celách norem, nejde je rozbít z venku.
Síla rukou nezvládne rozebrat tyhle zdi.
Nejsme o tolik svobodnější, ale nemáme strach tančit, co nám naše pouta dovolí.
Nebojíme se hnout, i když víme, že nás konec přiškrtí.
Ale každý kousek, o který se hneme, je náš.
A každý kousek který máme už nepustíme zpět.

THE STRONGEST WALLS
The strongest walls are deep in our heads.
Freedom is walled in, cells of norms unbreakable from the inside.
The power of hands won’t break down these walls.
We are not much freer, but we are not afraid to dance as much as our chains allow us.
We are not afraid to move, although we know that the end will choke us.
Every bit we move is ours.
And we won’t let any single bit go that is ours.
Track Name: Prokletí (A Curse)
PROKLETÍ
Zase na útěku od sebe sama.
Povrchně dýchám a chvěje se mi hlas.
Když máš všechno, je lehký něco ztratit.
Když máš všechno, je těžký nebýt nic.
Zapomeň na naději na útěk, zapomeň na vyšší smysl věcí.
Podívej se mi do očí, přece není důvod se bát.
Prázdné ruce vlhnou potem, je jasné že večer zase vypnou slunce.
Jsme prokletí nadějí.

A CURSE
On a run again, away from myself.
I am breathing shallowly and my voice is trembling.
When you have everything it’s easy to lose something, it’s easy to be nothing.
Forget the hope for escape, forget the deeper meaning of things.
Look in my eyes, there’s no reason to be afraid.
Empty hands are sweating and it’s clear that they will shut down the evening sun.
We are jinxed with hope.
Track Name: Poděkuj a pokloň se (Thank and Bow Down)
PODĚKUJ A POKLOŇ SE
Kolikrát jsi nad sebou zlomil hůl?
Kolikrát jsi přestal věřit v zítřek?
Kolikrát jsi polykal žiletky v naději, že je to naposled?
Svět je krutý místo. Obzvlášť, když se nehodíš.
Bez vůle žít, bez naděje umřít.
Když ruka, co hladí trestá.
Když ústa, co laskaj ti lžou.
Nemá cenu žádat víc. Co potřebuješ, to máš.
Poděkuj a pokloň se, možná dostaneš porci navíc.

THANK AND BOW DOWN
How many times have you given up on yourself?
How many times have you stopped believing in tomorrow?
How many times have you been swallowing razors hoping that it was the last time?
The World is a cruel place, especially if you don’t fit in.
No will to live, no will to die.
When the hand that pets you punishes you, when lips that kiss you, lie to you.
Asking for more, it’s not worth it.
You’ve got all you need.
Thank and bow down and maybe you will get an extra portion.
Track Name: Zóna (Zone)
ZÓNA
Rád chodím ven, když prší.
Jsou prázdný ulice a malá šance potkat lidi.
Když v druhých poznávám svůj strach, je lepší zůstat sám.
Prázdné pohledy bez slz, prázdné ruce bez otisků, prázdná ústa beze slov.
Prázdné město bez lidí.
Stažený vlajky na pů žerdi neznamenají příměří.
Tohle už přece znám, tohle je chuť porážky.

ZONE
I like to go out when it rains.
Streets are empty and the chance to meet people is small.
When I recognize my fear in others, it’s better to stay alone.
Empty looks with no tears. Empty hands with no prints. Empty mouths with no words.
Empty city with no people.
Flags at half-mast do not mean peace.
And I already know this. It is the taste of deafeat.
Track Name: Na půl cesty ven (Halfway Out)
NA PŮL CEST Y VEN
Opustit vězení je nejhorší část trestu.
Utahuju si pouta, abych se nemusel hnout.
Opustit vězení je nejtěžší část trestu.
Zacpávám si ústa, abych nemohl mluvit.
Mám zalepený oči, zašitá ústa, polykám slova, zabíjím dny.
Zase to vidím jasně. Za mřížemi nebe, v hlavě celý svět.
Aa jsem to já, komu na dlani leží klíče.
A jsem to já, kdo je háže do kanálu.

HALFWAY OUT
To leave a prison is the hardest part of a punishment.
I am tightening my handcuffs so I don’t have to move.
To leave a prison is the hardest part of a punishment.
I am gagging myself so I can’t speak.
My eyes are clogged and my mouth is sewn shut, I am swallowing words and killing days.
And again, I can see it clearly. There is a sky behind the bars and the whole world is in my mind.
And yet again, it’s me who’s got the keys in a palm.
And it’s me who throws them into a sewer.